Posel za vas - Rekonstrukcija priključka lokalne ceste LC 450151 »Zg. Kavče – Sp. Kavče« na regionalno cesto R3-694/1268 »Velenje – Dobrteša vas« v Kavčah pri Velenju

Mestna občina Velenje je objavila naročilo za "

Rekonstrukcija priključka lokalne ceste LC 450151 »Zg. Kavče – Sp. Kavče« na regionalno cesto R3-694/1268 »Velenje – Dobrteša vas« v Kavčah pri Velenju.

Rok za oddajo ponudbe je 9.7.2015.
 
Za ogled celotnega povabila klikni na VEČ.

Razpisna dokumentacija vam je na voljo na spletni strani: http://www.velenje.si/e-obcina/javne-objave-razpisi/javne-objave