XII. JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec objavlja javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem. Rok za oddajo vloge je 31.8.2015.

Za ogled celotnega razpisa klikni na VEČ.

Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec objavlja javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, ki bodo izpraznjena v času veljavnosti prednostne liste po tem razpisu, na posameznih lokacijah na območju Mestne občine Slovenj Gradec.

Vloge z dokazilom o plačani upravni taksi in s prilogami morajo prosilci poslati do vključno 31.8.2015 s priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec – s pripisom »XII. JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM«.

Vlogo s prilogami lahko prosilci oddajo tudi osebno v glavni pisarni Mestne občine Slovenj Gradec v času uradnih ur.

Besedilo javnega razpisa

Vloga za prijavo