Izboljšanje in olajšanje dostopa do finančnih virov

Za izboljšanje in olajšanje dostopa podjetij - tako v Sloveniji kot tudi drugih državah Evroposke unije - do finančnih virov je Evropska komisija objavila spletno stran, kjer ta pomaga podjetjem najti več kot 100 milijard evrov finančnih virov za obdobje 2014-2020.
 
Za ogled celotnega obvestila klikni na VEČ.
Za izboljšanje in olajšanje dostopa podjetij - tako v Sloveniji kot tudi drugih državah Evroposke unije - do finančnih virov je Evropska komisija objavila spletno stran: http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/.Ta pomaga podjetjem najti več kot 100 milijard evrov finančnih virov za obdobje 2014-2020 skozi različne programe EU (COSME, Obzorje 2020, strukturni skladi in mnogi drugi).
Predlagamo, da obiščete spletno stra in si ogledate tudi video predstavitev.