MZI - sestanek glede subvencioniranja študentskih in dijaških vozovnic (avgust - december 2015)

Dne 22. 7. 2015 je bil v prostorih MZI sestanek na temo subvencioniranja študentskih in dijaških vozovnic za obdobje avgust - december 2015. 
 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

Predstavniki MZI so seznanili predstavnike z naslednjimi dejstvi:
•    razpoložljiva proračunska sredstva ne zadoščajo za izplačilo subvencij za dijaške in študentske vozovnice ob nespremenjenih pogojih,
•    MZI na podlagi analize, kot možno rešitev predlaga znižanje števila validacij  za mesečno vozovnico za avtobusne prevoznike iz 28 na 26 validacij in za vlakovnega prevoznika (SŽ) iz 30 na 28 validacij, pri čemer se vlakovnemu prevozniku upošteva nov cenik vozovnic,
•    višina kompenzacij se ne spreminja,
•    v kolikor ne bi prišlo do dogovora, bodo izplačila bremenila proračun za naslednje leto, vendar to ne pomeni, da pogoji ne bodo spremenjeni.

Predstavniki GZ, OZ in SŽ so izpostavili naslednje: 
•    prisotni predstavniki nimajo pooblastil za odločanje glede predloga,
•    izpostavili so, da je bilo dogovorjeno, da se pogoji do konca leta ne bodo spreminjali,
•    kot možno rešitev predlagajo podražitev študentskih in dijaških vozovnic,
•    zakaj nesorazmerje pri številu validacij za avtobusne in vlakovne  vozovnice,
•    SŽ zahteva obračunavanje subvencij po novi Uredbi o določitvi najvišjih cen  prevoza potnikov po železnici v notranjem potniškem prometu
•    izpostavili so vprašanje, kaj je povzročilo primanjkljaj glede na to, da se proračun ni zmanjšal (prosijo za podatke),
•    prosijo za poročilo o prodanih mesečnih vozovnicah v lanskem in letošnjem letu,.