Seminar »TRŽENJE V EU IN NA TRGIH BRIK TER CARINSKO POSLOVANJE S STROJI IN KOVINSKIMI PROIZVODI«

V sredo, 9. septembra 2015,  v času sejma MOS 2015 (v poslovni stavbi Celjskega sejmišča, sejna soba Celjanka), organiziraSekcija kovinarjev pri OZS seminar, kjer bodo opredeljene zahteve za varnost strojev, pripravo ustrezne dokumentacije za trg oz. uporabo v proizvodnji ter ravnanje v primeru proizvodnje za lastno uporabo. 

SEMINAR JE ZA ČLANE OOZ SLOVENJ GRADEC IN OZS BREZPLAČEN.

Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.
Posebej bodo opredeljeni primeri, ko proizvajalec kupuje sestavne dele na trgu EU in državah tretjih trgov, ter ustrezno ravnanje ob dajanju sestavljenih strojev na trg EU in uvozu strojev s tretjih trgov.

Vsebina bo osredotočena na trg EU in tretje trge, s poudarkom na države BRIK. V razpravi bodo slušatelji lahko opredelili svoje specifične situacije in dobili odgovore na posebnosti pri ravnanju na trgu EU ali ob uvozu/izvozu.                                  

POTEK SEMINARJA:

-           10:00 – 10:30 registracija udeležencev

-           10:30 – 12:00 seminar

-           12:00 -  12:30 vprašanja in odgovori

 

VSEBINA SEMINARJA:

- skladnost novih in rabljenih strojev (zahteve za varnost, standardi, postopki in ustrezna dokumentacija       o skladnosti, pregled strojev in naprav v proizvodnji) 

- dajanje strojev na trg in v uporabo (proizvodnja za trg, proizvodnja za lastno rabo, delno dokončani stroji in naprave, nakup strojev in delov v EU oz.  na tretjih trgih – poudarek na trgu BRIK; Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska
 
- carinsko poslovanje s stroji, napravami in deli strojev (postopek ob uvozu/izvozu blaga, carinska tarifa, poreklo blaga, potrdila o poreklu)

- vprašanja in razprava

 Predavanje z razpravo bo potekalo predvidoma do 12:30 ure.

Na seminarju bo predavala mag. Emilija Bratož, evropski ekspert za tehnično zakonodajo in standarde, GOMONT svetovanje.

 CENA SEMINARJA:

Seminar financira Sekcija kovinarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije in je za udeležence brezplačen.

INFORMACIJE IN DODATNA POJASNILA: Dodatna pojasnila lahko dobite pri sekretarki Sekcije elektro dejavnosti Valentini Melkić (telefon 01 58 30 541) ali v tajništvu storitev OZS, Jana Golić (tel. 01 58 30 556)