Začasni ukrep pri prevozih v VB

Obveščamo vas, da je  Evropska komisija potrdila predlog ministrstva pristojnega za promet VB o uvedbi začasne omilitve določil Uredbe (ES) št. 561/2016, ki se nanaša na čas trajanja vožnje voznikov tovornih vozil in njihovih počitkov na območju Velike Britanije (Kent, Dover) in območju Francije (Calais).

 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

Namreč, Ministrstvo za transport Velike Britanije je zaradi trenutnih razmer (ilegalni prebežniki) v pristanišču Calais, v okolici Euro tunela in terminalov sprejelo dodatne ukrepe za reševanje omenjenih težav, v sklopu katerih bo izvajala tudi poostrene nadzore v operaciji z imenom »STACK«.
 
"Operacija Stack" je postopek, ki ga bo izvajala policija v Kentu in pristanišču Dover in se bo izvajala za parkiranje tovornih vozil na avtocesti M20 v Kentu zaradi motenj v transportu (zaradi slabega vremena, industrijske dejavnosti, požara ali iztirjenja v predoru..).
 
Več informacij o »Operaciji Stack« je objavljeno na spletni strani.
Tako so od 30. 7. 2015 dalje (za čas 30 dni) spremenjena določila, ki se nanašajo na čas trajanja dnevnega časa vožnje in počitke za voznike EU, ki sodelujejo pri prevozu blaga in potnikov v Evropi, katerih potovanja so otežena zaradi zaostrenih razmer v Calaisu, omilitve pa bodo veljale tudi za voznike tovornih vozil s sedežem v okrožju Kent.
 
Ministrstvo za transport Velike Britanije je v svojem obvestilu poudarilo, da varnost voznikov ne sme biti ogrožena, zato poudarjajo, da je za varnost voznikov še naprej odgovoren delodajalec.

Tako so začasno uvedeni naslednji ukrepi:
 • izjemoma se dnevni čas vožnje EU iz 9 ur  podaljša z enim 11 urnim obdobjem.
•  dnevni čas počitka se izjemoma lahko skrajša iz 11 ur na 9 ur.
 
Zahteva za odmor v trajanju 45 minut po 4 urah in pol vožnje se bo še naprej strogo izvajajo. Izvrševanje pravil o delovnem času ni bil spremenjen za to obdobje.

Izvajanje začasnih sprememb mora potekati v dogovoru med delodajalci in zaposlenimi in / ali predstavniki voznika.

Vozniki morajo vse spremembe, ki se nanašajo na čas trajanja vožnje zabeležiti na hrbtni strani svojih tahografskih vložkov ali izpisih ter navesti razloge, zaradi katerih so presegli čas vožnje. To je običajna praksa v nujnih primerih, in je seveda bistvenega pomena tudi pri ugotavljanju in dokazovanju odgovornosti za prekrške.
(več: Navodilo1)
 
Kot »odmor ali počitek« se ne bo štel čas, ko bodo vozniki tovornih vozil ustavljeni ali se počasi pomikali v koloni v času trajanja poostrenih nadzorov policistov v sklopu  "Operacije Stack".  Začasna omilitev predpisov velja le za voznike, katerih potovanja so bila otežena zaradi dela policije (»operacija STACK«), ali zaradi zaostrenih dogodkov v pristanišču Calais in ki:
• so uporabili pot preko morskega kanala s trajektom ali uporabo Euro tunela, do Kenta ali v obratni smeri;
ali
• čakajo v Kentu za odhod na celinsko Evropo;
 ali
• vozijo gospodarsko vozilo iz delovnega centra v Kentu in katerih potovanje je bilo prekinjeno zaradi zgoraj navedenih razlogov.

Ta omilitev predpisov ne bo veljala za voznike gospodarskih vozil v Kentu in ne bodo veljala za mednarodna potovanja, ki ne gredo skozi Kent.

Ministrstvo za transport Velike Britanije lahko ta začasni ukrep razveljavi ali prekine, če se okoliščine spremenijo, vendar le s predhodnim obvestilom vsaj 24 ur pred uveljavitvijo sprememb.
 
Za vsa vprašanja in za pojasnila teh začasnih ukrepov so na voljo na telefonski številki  0300 1239000 ali po elektronski pošti na enquiries@vosa.gov.uk