Konkretni ukrepi s hitrimi učinki - zaprosite za odpis

 

Če vas pestijo stari dolgovi, kot so računi za elektriko, plin, vodo, ogrevanje, komunalo, dopolnilno zdravstveno zavarovanje, davčna bremena, če imate dolgove zaradi vrtca, šolske prehrane, ali če morate vračati preveč nakazane socialne prejemke; denarno socialno pomoč, varstveni dodatek, otroški dodatek, in vam ti dolgovi onemogočajo, da bi lahko poravnavali tekoče obveznosti, lahko zaprosite za odpis terjatev. Mnoga podjetja in občine so pristopile k projektu, ki najšibkejšim omogoča enkraten odpis dolgov za boljše izhodišče v jutrišnji dan

Za ogled celotnega članka klikni na VEČ..

 
Odpis dolgov je enkraten dogodek. Posameznikom, ki izpolnjujejo kriterije, bodo zneske lahko odpisali v vseh podjetjih, ki podpirajo projekt.
Gre za skupni dogovor s podporniki, ki kaže, da je dogovor v naši družbi mogoče doseči in da se dogovora tudi držimo. Hkrati s tem ukrepom nikakor ne želimo spodbujati kulture neplačevanja, zato smo kriterije, kdo je upravičen do odpisa, jasno določili.
Preverite, če so podjetja, pri katerih imate dolg, med podpisniki sporazuma.
 

Kaj je dolg, ki ga je mogoče odpisati?

Dolgovi, ki so lahko odpisani, zajemajo glavnico, obresti in stroške. Podjetja, ki so podporniki projekta, bodo dolgove odpisovala pod naslednjimi pogoji:

  • Dolg izvira iz rednih gospodinjskih stroškov (kot so obratovalni stroški, stroški ogrevanja, komunalnih storitev in vodovoda, stroškov dobave električne energije), dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, stroškov bančnih storitev, neplačanih davčnih obveznosti ali neplačila vrtca in šolske prehrane.
  • Dolg je veljavna in izvršljiva denarna obveznost dolžnika do upnika in je nastal do 30. 12. 2013.
  • Obstaja izvršilni naslov ali verodostojna listina.

V projektu bodo sodelovala podjetja energetike, elektropodjetja, upravniki, zavarovalnice, banke terslovenske občine, ki bodo sodelovale le kot ustanoviteljice vrtcev in osnovnih šol, same pa ne odpisujejo ničesar:

  • Finančna uprava RS bo dolžnikom odpisovala neplačane davčne obveznosti (dohodnina, upravne in sodne takse ter zamudne obresti in stroški povezani s temi dajatvami) do zneska 50 €.
  • Občine bodo odpuščale dolgove zaradi neplačila vrtcev in prehrane v osnovnih šolah.
  • Podjetja bodo odpisovala dolgove za svoje storitve.
  • Banke bodo odpisovale dolgove z naslova stroškov transakcijskih računov in kartičnega poslovanja. Natančno bodo banke opredelile odpis v internih pravilnikih.

Vsako podjetje, ki je podpisalo sporazum, dolg odpisuje ločeno in ima pravico samo določiti višino odpisa dolga. Najvišji znesek, ki ga za odpis dolgov lahko porabi država, je milijon evrov. Zaradi te omejitve bo eden od kriterijev za odpis dolga tudi vrstni red vloženih prošenj.

Dolgovi se ne morejo odpisati osebam, ki so v osebnem stečaju.

Navodila za izpolnjevanje

V pomoč dolžnikom pri izpolnjevanju obrazcev smo pripravili tri izpolnjene vzorce (za podjetje / osnovno šolo).

Vloga oziroma predlog za odpis dolga mora biti oddana na ustreznem obrazcu. Obrazec natisnite in izpolnite. Pri izpolnjevanju vam lahko pomagajo tudi na vašem centru za socialno delo. Izpolnjen predlog lahko upniku prinesete osebno ali pošljete po pošti.

Kakšne pogoje morate izpolnjevati za odpis?

Dolgovi se odpišejo tistim dolžnikom, ki so bili kadarkoli v obdobju med 1. 1. 2015 in 30. 6. 2015:

prejemniki denarne socialne pomoči ali

prejemniki varstvenega dodatka ali

prejemniki veteranskega dodatka ali 

prejemniki otroškega dodatka iz 1. oziroma 2. dohodkovnega razreda ali

prejemniki otroškega dodatka v 3. dohodkovnem razredu in hkrati prejemniki dodatka za nego otroka oziroma dodatka za veliko družino.

Prav tako se dolgovi lahko odpišejo tudi osebam, ki so navedene v odločbah o pravici do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka oziroma otroškega dodatka.

Če so izpolnjeni vsi zahtevani pogoji za odpis dolga, posamezni upnik in dolžnik oziroma dolžnica skleneta dogovor o odpisu dolga, v katerem se dogovorita tudi o višini dolga, ki se bo odpisal.

Kako lahko zaprosite za odpis dolgov?

Izpolnite ustrezen obrazec za odpis dolga in ga predložite upniku. Obrazci bodo na spletnem mestu in na centrih za socialno delo, Rdečem križu Slovenije – Zvezi združenj, Slovenski karitas in Zvezi prijateljev mladine Slovenije na voljo od 3. avgusta 2015.

Posamezni upnik sam določi skupno vsoto dolgov, ki jih bo odpisal.

Odpis dolgov pri podpornikih projekta bo potekal od 3. avgusta 2015 do 31. oktobra 2015. Dogovori za odpis morajo biti sklenjeni do 31. januarja 2016.

Predlog za sklenitev dogovora o odpustu dolga za podjetja /vrtce in osbovne šole, vam je na voljo na spletni strani:

http://www.paketpomoci.si/pdfs/predlog-za-sklenitev-dogovora-o-odpustu-dolga.pdf