Posel za vas - gozdarske storitve

Sklad kmetijskih zemljiš in gozdov Republiek Slovenije je objavilo javno naročilo za gozdarske storitve.
 
Naziv naročila je Izkoriščanje gozdov, ki niso predmet koncesije za obdobje od sklenitve sporazuma do 30.6.2016.
 
Rok za sodelovanje je 18.8.2015 do 9:00 ure.
 
Za ogled celotne razpisne dokumentacije klikni na VEČ.
 

Vse ostale informacije o razpisu dobite na spletni strani: http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=394340

 
Naročilo je razdeljeno na sklope. Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
 
ŠT. SKLOPA 11
 
  NAZIV SKLOPA Izbor usposobljenih izvajalcev za izkoriščanje gozdov, ki niso v koncesiji na območju Slovenj Gradca
 
1)  KRATEK OPIS
  Izbor usposobljenih izvajalcev za izkoriščanje gozdov, ki niso v koncesiji na območju Slovenj Gradca
 
2)  ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV)
  77200000 (Gozdarske storitve)
 
3)  KOLIČINA ALI OBSEG
  Ocenjeni stroški brez DDV: 500000 EUR
 
4)  NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA
  Trajanje v mesecih: 9 (od oddaje javnega naročila)