SERVISIRANJE VOZILA V PRIHODNOSTI

Sekcija avtoserviserjev je že nekaj let aktiven član CECRA (Evropsko združenje prodajalcev in serviserjev motornih vozil), ki pa se aktivno povezuje tudi z drugimi evropskimi in svetovnimi organizacijami, ki se udejstvujejo na področju vozil – tokrat govorimo o aktivnostih v povezavi z združenjem AFCAR (the Alliance for the Freedom of Car Repair in the EU).
 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.
Že dalj časa potekajo tudi aktivnosti za zagotovitev obstoja neodvisnih družb, tudi avtoserviserjev. Trenutno je aktualna temaStrategija za enotni Evropski digitalni trg, ki je ena prednostnih nalog Evropske komisije v tem mandatu. Tema je zelo pomembna tudi za avtoserviserje!
 
 
 
Dostop do informacij je danes neločljivo povezan s telematiko in digitalizacijo (najboljši je online dostop). To je mogoče s pomočjo različnih naprav, npr. računalnik, telefon, televizija, armaturna plošča, ipd. Te in take naprave uporablja vse več ljudi. Da jih uporabljamo lahko več in bolje, morajo biti čim bolje povezane (connected). Torej: danes (in jutri) je pravočasen in neoviran dostop do informacij (lahko) velika konkurenčna prednost. Prav zato obstaja možnost, da se ovira oz. onemogoči prost dostop do informacij, da velike družbe ovirajo male, da povezani izrinejo neodvisne. Zato (tudi) AFCAR želi prispevati k strategiji digitalnega enotnega trga, ki ga je oblikovala Evropska komisija.
 
Sprejeli so stališče, v katerem pozivajo Komisijo, da v zakonodaji zaščiti mala in srednja podjetja (MSP/SME) tako, da v zakonodaji:
  • omogočil neodvisnim ponudnikom storitev dostop do tehničnih informacij daljinsko povezljivih tehnologij, kar pomeni uveljavljanje pravice do neposrednega dostopa do podatkov/informacij in "on-line" komunikacijo s pomočjo platforme digitalne telematike v vozilu s pomočjo standardiziranih, interoperabilnih in varnih vmesnikov,
  • zagotovi spoštovanje enakih načel, ki naj veljajo za vso opremo in dobrine, ki potrebujejo servisiranje in popravilo vso dobo uporabe in so vodene računalniško, dan danes pa so vse bolj na daljavo povezane s strežnikom za vzdrževanje.
 
V argumentih pa je pojasnjeno, katere so nevarnosti monopolov, ko govorimo o connected car, o digitalizaciji popravil in vzdrževanja vozil ter o avtu kot trgovini na kolesih. Če boste prebrali priloženo izjavo, ki jo je AFCAR naslovil na Evropsko komisijo, boste hitro ugotovili, da ne govorimo o znanstveni fantastiki ampak o dejstvih in celo nevarnostih, ki jih poznamo (in živimo) že danes. Ugotovili boste, kako pomemben subjekt pri tem ste avtoservisreji in kako hitro se spreminja panoga!
 
izjava v SLO         izjava v EN