SERVISIRANJE VOZILA V ČASU TOVARNIŠKE GARANCIJE

Sekcija avtoserviserjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ponovno opozarja, da se lahko popravilo vozila v času tovarniške garancijske dobe opravi tudi pri neodvisnem oz. nepooblaščenem serviserju, česar potrošniki pogosto ne vedo (več). Da je pogojevanje ohranitve tovarniške garancijske avtomobilske garancije s servisiranjem zgolj pri pooblaščenih serviserjih in z uporabo le originalnih nadomestnih delov lahko v nasprotju s pravili konkurence, pa je pred kratkim opozorila tudi Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence. 
 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.
ulija 2010 je začela veljati Uredba (ES) št. 461/2010, ki je bila uveljavljena na celotnem področju Evropskega gospodarskega in kot taka velja v vsaki državi članici neposredno. Uredba na novo določa pojem »neodvisni serviser«, ki je vsak, ki nudi popravilo in vzdrževanje motornih vozil in je certificiran (v Sloveniji to pomeni, da ima obrtno dovoljenje), čeprav ne deluje v sistemu proizvajalca/dobavitelja motornih vozil oziroma ni včlanjen v distribucijski sistem proizvajalca/dobavitelja. Ob tem mora serviser upoštevati:
  • navodila proizvajalca glede vzdrževanja in popravila vozila,
  • normative proizvajalca glede vzdrževanja in popravila vozila ter
  • vgrajevati tovarniško priznane (originalne ali originalu enakovredne) nadomestne dele.
Ob tem pri sekciji avtoserviserjev tudi SVETUJEMO, da avtoserviser tudi ustrezno vodi lastno dokumentacijo in evidence takihpopravil in pregledov za primere dokazovanj in ravnanj avtoserviserja - to pomeni, da so poleg računa v arhivu tudi listine, ki služijo za dokazovanje upoštevanja navodil in normativov proizvajalca vozila (npr.: dobavnice, ček lista proizvajalca potrebnih opravil pri rednem servisu, splošni pogoji popravil oz. servisiranja, ...)!
 
Na trgu motornih vozil to pomeni sprostitev konkurence in konec monopolnega položaja različnih vertikalnih sporazumov (primer povezovanja navzdol: proizvajalec – uvoznik – pooblaščeni prodajalec – pooblaščeni serviser). Prav spodbujanje konkurenčnostiin posledičnega znižanja nivoja cen storitev servisiranja in vzdrževanja vozil je glavno vodilo uveljavitve te uredbe.
 
Vendar na slovenskem trgu še vedno prihaja do zavajanja potrošnikov. V primeru, da je bila na pooblaščenem servisu ali pri proizvajalcu vozila tovarniška garancija zavrnjena zgolj zato, češ da je lastnik vozila popravljal ali servisiral vozilo v času tovarniške garancije pri neodvisnem oz. nepooblaščenem serviserju, pa se lahko oškodovanci z informacijo in dokumentacijo obrnejo na Javno agencijo Republike Slovenije zavarstvo konkurence ali na Sekcijo avtoserviserjev pri OZS. Svetovanja članom OZS oz. sekcije avtoserviserjev pa so mogoča pri strokovni službi sekcije (igor.pipan@ozs.si).