Posel za vas - Dvorec Bukovje – menjava strešne kritine

Občina Dravograd je objavila javno naročilo za menjavo strešne kritine na dvorcu Bukovje.
 
Rok za oddajo ponudbe je 20.8.2015 do 11:00 ure.
 
Za ogled celotnega javnega razpisa klikni na VEČ.

Predmet javnega naročila je menjava strešne kritine na dvorcu Bukovje. Gre za izvedbo krovskih in kleparskih del na javnem objektu, ki je proglašen za kulturni spomenik. 

Objekt Dvorec Bukovje je kulturno zaščiten, zato se bodo dela izvajala pod nadzorom Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS, OE Maribor. 

Podrobnejši opis storitve in druge zahteve so razvidne iz popisa del, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. 

Rok za izvedbo javnega naročila, kot ga naročnik ocenjuje in pričakuje v ponudbi, je 31.10.2015. 

Ocenjena vrednost javnega naročila, kot jo naročnik ocenjuje in pričakuje v ponudbi, je 110.000,00 € (z DDV). 

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki naročijo oziroma osebno prevzamejo vsak delovni dan, na naslovu: Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, vložišče ali na spletni strani: https://www.dravograd.si 

Ponudbe morajo biti predložene do dne 20.08.2015 do 11.00 ure, na naslov Občina Dravograd, Trg 4. Julija 7, 2370 Dravograd.