Posel za vas - Prevoz oseb s posebnimi potrebami

Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem je objavil javno naročilo Prevoz oseb s posebnini potrebami za obdobje 2 let.

Rok za oddajo ponudbe je 18.8.2015 do 10:00 ure.

 
Za ogled celotnega razpisa klikni na VEČ.

Naročnik vabi vse zainteresirane in usposobljene ponudnike, da skladno z razpisnimi pogoji oddajo svojo ponudbo za izvajanje razpisanih del.

Predmet javnega naročila so prevozi uporabnikov CUDV Črna.  Naročnik oddaja javno naročilo za obdobje od 1.9.2015 do 31.8.2017. 

Javno naročilo je razdeljeno na 7 sklopov in sicer:

  1. SKLOP 1: Prevozi VDC Slovenj Gradec
  2. SKLOP 2: Prevozi VDC Muta
  3. SKLOP 3: Prevozi v Črna
  4. SKLOP 4: Prevozi za vikend (15+1)
  5. SKLOP 5: Prevozi za vikend (min. 20)
  6. SKLOP 6: Prevozi za vikend (min. 35)
  7. SKLOP 7: Prevozi za vikend (min. 49) 

Relacije, predvideno število voženj po posamezni relaciji in zahteve naročnika so navedene v razpisni dokumentaciji in pri opisih posameznih sklopov. Ponudniki lahko oddajo ponudbo za celotno javno naročilo, za enega ali več razpisanih sklopov ali za posamezni razpisani sklop. 

Ponudnik mora ponuditi takšen vozni red, kot se zahteva s to razpisno dokumentacijo. Ponudnik mora v izvajanje prevozov vključiti vozila take velikosti, kot jih zahteva navedeno število varovancev na posamezni relaciji in pogoji na cestah, ki si jih mora sam ogledati in jih poznati, upoštevajoč zimske razmere na cestah.

Prevozi se bodo izvajali za prevoze varovancev s posebnimi potrebami.

ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDB JE 18. 08. 2015, DO 10.00 URE V PROSTORIH TAJNIŠTVA CUDV ČRNA.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.cudvcrna.si