Sprememba javnega razpisa za Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere namenjene tehnološko inovativnim projektom (P1TIP 2015)

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja spremembo zadnjega odstavka 6. točke javnega razpisa za Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere namenjene tehnološko inovativnim projektom (P1TIP 2015), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 17 z dne 13. 3. 2015, Ob-1595/15.
 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

Državna pomoč po pravilu de minimis se odobri za upravičene stroške projekta, nastale od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2016. Za datum nastanka stroška se šteje nastanek dolžniško upniškega razmerja.

Spremenjeno obdobje nastanka upravičenih stroškov velja za vse vloge, prispele po objavi spremembe v Uradnem listu Republike Slovenije.

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad