Posel za vas - POZIV K ODDAJI PONUDBE ZA PREVOZ UČENCEV

Mestna občina Slovenj Gradec vas vabi k oddaji ponudbe za Prevoz učencev iz šolskega okoliša POŠ Sele do matične osnove šole v Slovenj Gradcu, za šolsko leto 2015/2016.


Rok za oddajo ponudbe je 19.8.2015 do 9:00 ure.

Za ogled celotnega povabila klikni na VEČ.

Vabijo vas k oddaji ponudbe za Prevoz učencev iz šolskega okoliša POŠ Sele do matične osnove šole v Slovenj Gradcu, za šolsko leto 2015/2016, za sklop 17, vozilo za prevoz min. 6 otrok (min. 6+1).

Ponudbo (s priloženimi obrazci) v tiskani obliki, oddajte v zaprti ovojnici, s pripisom »PONUDBA 430-0070/2015 – SKLOP 17, NE ODPIRAJ!«

Pojasnila o vsebini povabila k oddaji ponudbe sme ponudnik zahtevati po e pošti, na e naslov: info@slovenjgradec.si, s pripisom: vprašanje prevoz otrok, sklop 17, št. 430-0070/2015, do vključno 17. 8. 2015. Odgovori bodo objavljeni na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec, kjer je objavljeno povabilo k oddaji ponudbe.

Upoštevale se bodo ponudbe, ki bodo do 19.  8.  2015  do 9. ure prispele na Mestno občino Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.

 

DATOTEKE

   obr-1.pdf
   obr-2.pdf
   obr-3.pdf
   obr-4.pdf
   obr-5.pdf
   obr-6.pdf
   povabilo_copy5.pdf