POZOR - POPRAVEK OBRAZCA K POZIVU K ODDAJI PONUDBE ZA PREVOZ UČENCEV

Mestna občina Slovenj Gradec je 14. avgusta 2015 objavila na svoji spletni strani popravek poziva k oodaji ponudbe za prevoz učencev.
 
Dne 12. 8. 2015 je bilo na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec objavljeno povabilo k oddaji ponudbe za Prevoz učencev iz šolskega okoliša POŠ Sele do matične osnove šole v Slovenj Gradcu, za šolsko leto 2015/2016, za sklop 17, vozilo za prevoz min. 6 otrok (min. 6+1), ki ga naročnik dopolnjuje oz. popravlja.

Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

Dopolnjuje se OBR 1 popravek, h kateremu je potrebno priložiti tudi ustrezna dokazila.

Vabimo vas k oddaji ponudbe za Prevoz učencev iz šolskega okoliša POŠ Sele do matične osnove šole v Slovenj Gradcu, za šolsko leto 2015/2016, za sklop 17, vozilo za prevoz min. 6 otrok (min. 6+1).

Ponudbo (s priloženimi obrazci) v tiskani obliki, oddajte v zaprti ovojnici, s pripisom »PONUDBA 430-0070/2015 – SKLOP 17, NE ODPIRAJ!«

Pojasnila o vsebini povabila k oddaji ponudbe sme ponudnik zahtevati po e pošti, na e naslov: info@slovenjgradec.si, s pripisom: vprašanje prevoz otrok, sklop 17, št. 430-0070/2015, do vključno 17. 8. 2015. Odgovori bodo objavljeni na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec, kjer je objavljeno povabilo k oddaji ponudbe.

Upoštevale se bodo ponudbe, ki bodo do 19.  8.  2015  do 9. ure prispele na Mestno občino Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.

DATOTEKE

   obr-2.pdf
   obr-3.pdf
   obr-4.pdf
   obr-5.pdf
   obr-6.pdf
   obr-1-popravek.pdf
   povabilo-k-oddaji-ponudbe-popravek-in-dopolnitev.pdf