Posel za vas - Naročilo male vrednosti - Obnova LC 377311, odsek OŠ - Prevolnik v Zg. Razborju, faza I.

Obveščamo Vas. da je Komunala Slovenj Gradec na portalu javnih naročil, dne 13. 8. 2015, pod št. objave NMV5033/2015, objavili naročilo male vrednosti: Obnova LC 377311, odsek OŠ - Prevolnik v Zg.Razborju, faza I.

Rok za oddajo ponube je 26.8.2015 do 9:00 ure.
 
Za ogled celotne ponudbe klikni na VEČ.

V skladu z zapisanim, vabijo vse zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudbe. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z navodili za izdelavo ponudbe oziroma razpisno dokumentacijo.

Dokumenti: