Posel za vas - Naročilo male vrednosti Obnova LC 377081, odsek Graška gora - Dobravski kot, faza I

Obveščamo Vas. da je Komunala Slovenj Gradec na portalu javnih naročil,dne 13. 8. 2015, pod št. objave NMV5032/2015, objavili naročilo male vrednosti »Obnova LC 377081, odsek Graška gora - Dobravski kot, faza I «.

Rok za oddajo ponudbe je 26.8.2015 do 9:00 ure.

Za ogled celotnega razpisa klikni na VEČ.

V skladu z zapisanim, vabijo vse zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudbe. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z navodili za izdelavo ponudbe oziroma razpisno dokumentacijo.

Dokumenti: