Javna dražba za oddajo garaž in parkirnih mest v najem

Javna dražba bo potekala v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, v petek dne 4.9.2015, s pričetkom ob 11.00 uri.

Za ogled celotnega obvestila klikni na VEČ.

Dražitelji morajo najkasneje do 4.9.2015, do 10.00 ure, plačati varščino v znesku 50,00 EUR. Plačilo varščine je pogoj za sodelovanje na javni dražbi. S plačilom varščine lahko dražitelj draži vse nepremičnine. S plačilom varščine dražitelj sprejme obveznost pristopiti k dražbi. Dražiteljem, ki bodo plačali varščino, vendar ne bodo pristopili k draženju nepremičnine, se varščina ne vrne. Po pozivu Komisije k draženju posamezne nepremičnine in pristopu dražitelja k draženju le te, se šteje, da je s strani dražitelja bila dana ponudba za izklicno najemnino. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe posamezne nepremičnine.

DATOTEKE

   garaze_parkirna-mesta_javna-drazba_avg.2015_copy1.pdf
   garaze_parkirna-mesta_javna-drazba_avg.2015_prijava_copy1.doc
   drazbena-pravila_oddaja-garaz-in-parkirnih-mest-v-najem_copy1.pdf