Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Sv2 – CELJSKA CESTA VZHOD

Javno se razgrne dopolnjen osnutek odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Sv2 - Celjska cesta vzhod, ki ga je izdelalo podjetje LM Projekti - podjetje za prostorsko, urbanistično in arhitekturno načrtovanje ter svetovanje, Peter Lojen, s. p., Goriška 2, Velenje.

Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

Gradivo iz prejšnjega člena bo javno razgrnjeno v avli Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, p. 2380 Slovenj Gradec od vključno 7. septembra 2015 do vključno 8.oktobra 2015 v delovnem času občinske uprave.
V času javne razgrnitve bo občinska uprava organizirala javno obravnavo, ki bo organizirana v sredo 16. septembra 2015 ob 15.00 uri v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec. O kraju in datumu javne razgrnitve in javne obravnave bo občinska uprava obvestila občane na krajevno običajen način .

 

DATOTEKE

   doc00235020150818115412.pdf