Povrnitev škode v gospodarstvu po poplavah v septembru, oktobru in novembru 2014

Vlada je konec julija sprejela programe odprave posledic škode v gospodarstvu po poplavah v septembru, oktobru in novembru 2014.
 
Za ogled celotnega obvestila klikni na VEČ.
 
-       Program odprave posledic škode v gospodarstvu v Sloveniji po poplavah v septembru 2014 z izhodišči za izvedbo v letu 2015, za katerega so zagotovljena sredstva proračunske rezerve v višini 1.097.182,39 EUR.
-       Program odprave posledic škode v gospodarstvu v Sloveniji po poplavah v oktobru 2014 z izhodišči za izvedbo v letu 2015 za katerega so zagotovljena sredstva proračunske rezerve v višini 1.215.634,18 EUR.
-       Program odprave posledic škode v gospodarstvu v Sloveniji po poplavah v novembru 2014 z izhodišči za izvedbo v letu 2015, za katerega so zagotovljena sredstva proračunske rezerve v višini 339.136,21 EUR.  
 
Na podlagi teh programov bo ministrstvo pozvalo vse upravičence po teh programih, da v roku 30 dni pošljejo vlogo z izpolnjenimi obrazci in ustreznimi dokazili. Na podlagi tega se bo lahko dodelilo pomoč oškodovancem (gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom, posameznikom, ki samostojno opravljajo dejavnost, zavodom in zadrugam) za škodo na strojih in opremi, zalogah in izpadu prihodka v skladu s sprejetimi programi.
 
Več informacij na spletni strani MGRT.