Posel za vas - Obnova cest v naselju Pameče, faza I

Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec vse zainteresirane ponudnike obvešča, da so na portalu javnih naročil, dne 19. 8. 2015, pod št. objave NMV5144/2015, objavili naročilo male vrednosti »Obnova cest v naselju Pameče, faza I «.

Rok za oddajo ponudbe je 31.8.2015 do 9:00 ure.


Za ogled celotnega naročila klikni na VEČ.

V skladu z zapisanim, vabimo vse zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudbe. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z navodili za izdelavo ponudbe oziroma razpisno dokumentacijo.

Dokumenti: