Posel za vas - Komunalna ureditev območja na Gozdarski cesti v Mislinji

Občina Mislinja zbira ponudbe za izbiro izvajalca za gradbena dela " Komunalna ureditev zemljišča " po priloženem popisu del.
 
Rok za oddajo ponudbe je 24.8.2015 na naslov Občina Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja.
 
Za ogled celotnega povabila klikni na VEČ.

Predviden pričetek del je v začetku mesecu septembra 2015. V primeru da ste za izvedbo del zainterisirani pošljite ponudbo s predračunom najkasnje do ponedeljka 24.08.2015 na naslov  Občina Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja.

 

Dokumentacija razpisa :

Povabilo izvajalcem

Obrazec ponudba

Popis del

Lege objektov

Možne parcelacij