Posel za vas - Povabilo k oddaji ponudbe – prevoz otrok v socialnovarstveni zavod DC Ravne

Mestna občina Slovenj Gradec vas vabi k oddaji ponudbe za Prevoz učencev iz območja Mestne občine Slovenj Gradec – Podgorja pri Slovenj Gradcu, do socialnovarstvenega zavoda - Dnevnega centra Ravne na Koroškem, za šolsko leto 2015/2016.

Rok za oddajo ponudbe je 27.8.2015 do 12:00 uri.

Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

Ponudbo (s priloženimi obrazci) v tiskani obliki, oddajte v zaprti ovojnici, s pripisom »PONUDBA 600-4/2015, NE ODPIRAJ!« Upoštevale se bodo ponudbe, ki bodo do 27. 8. 2015 do 12. ure prispele na Mestno občino Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.

DATOTEKE

doc04201120150824094342.pdf