Seminar Električne inštalacije in strelovodi ter z njimi povezana požarna varnost pri sanacijah in novogradnjah

V torek, 8.9.2015, od 10:00 do 15:00, v času sejma MOS 2015, Sekcija elektro dejavnosti pri OZS organizira seminar Električne inštalacije in strelovodi ter z njimi povezana požarna varnost pri sanacijah in novogradnjah. 

Prijave potekajo do srede, 2. septembra 2015 oz. do zapolnitve prostora preko spleta na: http://www.ozs.si/Dogodki.aspx

Za ogled celotnega povabila klikni na VEČ.

Elektrotehniška stroka je poleg gradbene in strojniške stroke ključna za delovanje sodobnih naprav in sistemov v stavbah in objektih. Proučevanje dejavnikov tveganja, tudi požara, pri novogradnjah in sanacijah je ključnega pomena za izvajanje najboljše prakse pri izvedbi in zagotavljanju povezanosti gradbenih, strojniških in elektrotehniških podsistemov. Upoštevanje predpisov in najboljše prakse sta obvezna za električno varno in požarno varno inštalacijo!

Seminar bo vsebinsko deloma prilagojen tudi elektronikom, saj so elektronske in informacijske naprave ozko povezane z nizkonapetostnimi električnimi inštalacijami in prenapetostno zaščito oziroma varovanjem na področju elektronskih naprav in inštalacij ter smernic s tega področja.

 

Opis programa:

PROGRAM SEMINARJA :

10.00-10.30 Registracija udeležencev

10.30-10.40 Pozdravni nagovor 
                  Vladimir Janžekovič, predsednik Sekcije elektro dejavnosti pri OZS
 
10:40-11:00 Električne inštalacije pri sanacijah in novogradnjah
                  dr. Miroslav Pregl
 
11:00-11:40 Prenapetostna zaščita na področju elektronskih naprav in inštalacij ter smernice
                  Janez Podlipnik, univ.dipl.inž.el, HERMI, d.o.o.
 
11:40-12:30 Električni kabli za preskrbo z električno energijo v požaru in pripadajoča oprema za izvedbo električnih instalacij, ki zagotavljajo delovanje naprav v 
                  primeru požara. Preboji električnih inštalacij na mejah požarnih sektorjev
                  Peter Grubar, inž.el., J-RUPERT d.o.o.
 
12:30-13:00 Odmor 
 
13:00-13:20 Požarnovarnostne zahteve za električne instalacije
                   Milan Hajduković, Požarni laboratorij ZAG

13:20-14:00 Preprečevanje škode zaradi električnih prenapetosti
                  mag. Boris Žitnik,Slovensko društvo za geoelektriko, statično elektriko in strelovode
 
14:00-14:30 Predstavitev dela preglednikov električnih inštalacij NNELI in njihove kompetence 
                  mag. Rudi Zorko, EZS 
 
14:30-15:00 Razprava

Predavanje bo z razpravo potekalo predvidoma do 15:00 ure.

CENA SEMINARJA
30 Eur/osebo  z 22% DDV za člane Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS)
in njihove zaposlene
30  Eur/osebo  z 22% DDV za člane Elektrotehniške zveze Slovenije (EZS NNELI-eTest)
60 Eur/osebo  z 22% DDV za prijavljene, ki niso člani OZS

 

SPLOŠNI POGOJI PRIJAVE

Prijave potekajo do torka, 1. septembra 2015

 Seminar 08.09.2015 PRIJAVNICA.doc

Kotizacijo je potrebno plačati na transakcijski račun Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije,
številka računa: 02013-0253606416, Nova Ljubljanska banka d.d., sklic: 00 200003, koda namena: OTHR, s pripisom: Seminar PRENAPET2015, najkasneje do01.09.2015
 
Pisne odjave so možne do 02.09.2015. Po tem terminu kotizacije ne vračamo. 

INFORMACIJE IN DODATNA POJASNILA
Dodatna pojasnila lahko dobite pri sekretarki Sekcije elektro dejavnosti Valentini Melkić (telefon 01 58 30 541) ali v tajništvu storitev OZS, Jana Golić (tel. 01 58 30 556)