Seminar TRŽENJE V EU IN NA TRGIH BRIK TER CARINSKO POSLOVANJE S STROJI IN KOVINSKIMI PROIZVODI

V četrtek, 10. septembra 2015,  v času sejma MOS 2015 (v poslovni stavbi Celjskega sejmišča, sejna soba Celjanka), organizira Sekcija kovinarjev pri OZS seminar, kjer bodo opredeljene zahteve za varnost strojev, pripravo ustrezne dokumentacije za trg oz. uporabo v proizvodnji ter ravnanje v primeru proizvodnje za lastno uporabo
 
Za ogled celotnega povabila klikni na VEČ.
Posebej bodo opredeljeni primeri, ko proizvajalec kupuje sestavne dele na trgu EU in državah tretjih trgov, ter ustrezno ravnanje ob dajanju sestavljenih strojev na trg EU in uvozu strojev s tretjih trgov.

Vsebina bo osredotočena na trg EU in tretje trge, s poudarkom na države BRIK. V razpravi bodo slušatelji lahko opredelili svoje specifične situacije in dobili odgovore na posebnosti pri ravnanju na trgu EU ali ob uvozu/izvozu.                                  

POTEK SEMINARJA:

  • 10:00 – 10:30 registracija udeležencev
  • 10:30 – 12:00 seminar
  • 12:00 -  12:30 vprašanja in odgovori 

VSEBINA SEMINARJA:

  • skladnost novih in rabljenih strojev (zahteve za varnost, standardi, postopki in ustrezna dokumentacija o skladnosti, pregled strojev in naprav v proizvodnji) 
  • dajanje strojev na trg in v uporabo (proizvodnja za trg, proizvodnja za lastno rabo, delno dokončani stroji in naprave, nakup strojev in delov v EU oz.  na tretjih trgih – poudarek na trgu BRIK; Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska
  • carinsko poslovanje s stroji, napravami in deli strojev (postopek ob uvozu/izvozu blaga, carinska tarifa, poreklo blaga, potrdila o poreklu)
  • vprašanja in razprava

Predavanje z razpravo bo potekalo predvidoma do 12:30 ure.

Na seminarju bo predavala mag. Emilija Bratož, evropski ekspert za tehnično zakonodajo in standarde, GOMONT svetovanje.

Seminar je brezplačen (financira ga sekcija kovinarjev pri OZS), vendar vas zaradi okvirnega planiranja udeležbe prosimo, da nam jo potrdite s povratnim mailom na naslov: jana.golic@ozs.si ali valentina.melkic@ozs.si.

Člani OZS lahko za obisk seminarja prevzamete brezplačno vstopnico na Celjsko sejmišče in sicer na GLAVNEM vhodu Celjskega sejma (Dečkova 3), na okencu OZS št. 3.

 
INFORMACIJE IN DODATNA POJASNILA: Dodatna pojasnila lahko dobite pri sekretarki Sekcije elektro dejavnosti Valentini Melkić (telefon 01 58 30 541) ali v tajništvu storitev OZS, Jana Golić (tel. 01 58 30 556)

Vljudno vabljeni, da nas po seminarju obiščete tudi na našem razstavnem prostoru v hali C!