JAVNI RAZPIS ZA UGODNA POSOJILA PROJEKTOM NA PODROČJU OBDELAVE IN PREDELAVE LESA

Slovenski regionalno razvojni sklad je v petek, 11. 9. 2015, v Uradnem listu št. 65/2015, objavil Drugi javni razpis za sofinanciranje projektov obdelave ter predelave lesa.

Roka prijave sta dva, in sicer 12. 10. 2015 ter 12. 11. 2015.

Za ogled celotnega obvestila klikni na VEČ.

Javni razpis nudi ugodna posojila s (trimesečnim) Euribor-jem ter pribitkom od 0,80 % do 1,20 % letno (SKLOP 1) oz. referenčno obrestno mero za državne pomoči ter pribitkom od 0,10 % do 0,50 % letno (SKLOP 2), ročnostjo vračila do 15 let ter možnostjo koriščenja 2-letnega moratorija.

Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil projektom na območju Republike Slovenije, in sicer vlagateljem, ki so registrirani za dejavnost obdelave in predelave lesa ali proizvodnjo izdelkov iz lesa ter bodo hkrati izvedli začetno investicijo v osnovna sredstva za izvajanje dejavnosti na tem področju.

Namen razpisa je spodbujanje razvoja slovenske lesno predelovalne industrije na področju začetnih investicij, povezanih z vzpostavitvijo nove poslovne enote, razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote, diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala ali bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.

Cilj razpisa je spodbujanje:

Skupna višina razpisanih ugodnih posojil za projekte po javnem razpisu je 3.000.000,00 EUR. Razpisana posojila bo sklad dodeljeval v dveh sklopih, in sicer kot:

» Javni razpis
» Priloga k dokumentaciji
» Prijavni obrazec
» Povabilo k oddaji vloge
» Legenda kratic