Posel za vas - Pomožni objekt športno igrišče Legen

Komunala Slovenj Gradec je na portalu javnih naročil, dne 8. 9. 2015, pod št. objave NMV5669/2015, objavila naročilo male vrednosti »Pomožni objekt športno igrišče Legen«.

Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 23. 9. 2015 do 9.00 ure.

Za ogled celotnega naročila klikni na VEČ.

V skladu z zapisanim, vabijo vse zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudbe. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z navodili za izdelavo ponudbe oziroma razpisno dokumentacijo.

Dokumenti: