Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v MOSG v letu 2015

Mestna občina Slovenj Gradec razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva za leto 2015, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državne pomoči v kmetijstvu v skladu z Uredbo komisije (EU) št.: 702/2014 in Uredbo komisije (EU) ŠT. 1407/2013.
 

Vloge morajo biti oddane do vključno 5.10.2015.

Za ogled celotnega razpisa klikni na VEČ.

Celotna razpisna dokumentacija vam je na voljo:

 

DATOTEKE

   mosg-jr-kmetijstvo-besedilo-2015.pdf
   razpisna-dokumentacija_copy8.pdf
   prijavni-obrazec-st.-1-nalozbe-skupinske-izjeme-opredm.-in-neopredm.-sred.-mosg-.doc
   prijavni-obrazec-st.-2-dopolnilne-dejavnosti-mosg-.doc
   prijavni-obrazec-st.-3-izobrazevanje-gozdarstvo-mosg.doc
   prijavni-obrazec-st.-4-transport-mosg-.doc
   prijavni-obrazec-st.-5-drustva-mosg-.doc
   pravilnik-kmetijstvo-mosg-ur.l.-rs-st.-55-2015.pdf
   pravilnik-o-spremembah-in-dopolnitvah-kmetijstvo-2015-2020.pdf