Nov obrazec DMV-V – Zahtevek za vračilo davka na motorna vozila

Davčne zavezance, ki vlagajo zahtevke za vračilo davka na motorna vozila (DMV), obveščamo, da bo od 1. 10. 2015 dalje možno te zahtevke vlagati v elektronski obliki z obrazcem DMV-V.
 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

Oddaja elektronskega zahtevka za vračilo DMV preko portala eDavki bo obvezna za zavezance, ki zahtevajo vračilo DMV za več kot eno vozilo, kljub temu pa zaprošamo zavezance, da elektronski način oddaje zahtevka za vračilo DMV uporabljajo tudi v primeru zahtevka za vračila DMV za eno vozilo.

Zahtevek za vračilo DMV je možno oddati z:

- izpolnjevanjem obrazca na osebnem portalu ali

- z uvozom datoteke (XML) preko osebnega portala eDavki ali

- z uvozom datoteke(XML) preko SOAP portala

Napotke za pripravo datotek smo zavezancem posredovali z obvestilom o novem obrazcu DMV-V, ki je bilo objavljeno na spletni strani  FURS. Kontekstna pomoči  bo tudi vgrajena v obrazec.

Testiranje oddaje zahtevka za vračilo DMV je zavezancem na voljo na portalu  Beta eDavki.

Zavezance, ki bodo oddajali  zahtevek za vračilo DMV z XML datoteko, prosimo, da pripravijo datoteko za uvoz v skladu s shemo (DMV_V_1.xsd). Ta je na voljo na portalu  eDavki.  

Pri pripravi datoteke uporabite naslednje sezname:

Seznam kod in tekstov za osnove vračil:        


11C Oprostitev  11. člen - vračilo plačanega davka pri izvozu ali dobavi v drugo državo

5C1O Oprostitev  5. člen 1. odstavek - izvoz ali dobava v drugo državo članico EU pred prvo registracijo

5C2O Oprostitev  5. člen 2. odstavek – družine s tremi ali več otroci

5C3O Oprostitev  5. člen 3. odstavek - za prevoz invalidov

5C4O Oprostitev  5. člen 4. odstavek - za diplomatske namene

5C5O Oprostitev  5. člen 5. odstavek - starodobniki

5C6O Oprostitev  5. člen 6. odstavek - začasna preselitev ali začasni uvoz

5C7bO Oprostitev  5. člen 7.b odstavek - za intervencijska vozila za prevoz bolnikov

5C7O Oprostitev  5. člen 7. odstavek - za športna vozila namenjena izključno za tekmovališča

 

Rok: od 1. 10. 2015 dalje