NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE za prodajo nepremičnin Mestne občine Slovenj Gradec

Predmet prodaje in vrednost: Nepremičnine parc. št. 1123/25 stavbno zemljišče v izmeri 48m2, parc. št. 1123/26 stavbno zemljišče v izmeri 6m2, parc. št. 1123/27 stavbno zemljišče v izmeri 16m2 in parc. št. 1123/28 stavbno zemljišče v izmeri 61m2, vse k.o. 853-Šmartno pri Slovenj Gradcu
 
Za ogled celotnega obvestila klikni na VEČ.

Dejanska raba na vseh nepremičninah so pozidana zemljišča. Vrednost nepremičnin je določena v skladu s Odlokom o povprečni gradbeni ceni in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec in Sklepu Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec, ter znaša 25,07EUR/m2 oz. 3.284,17EUR. Vrednost ne vsebuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Na nepremičninah parc. št. 1123/25, parc. št. 1123/26 in parc. št. 1123/27 je v zemljiški knjigi vpisano javno dobro, vendar je občina izdala ugotovitveno odločbo št. 478-0057/2015 z dne 01.12.2015, s katero se na nepremičninah ukine status javnega dobra.

 

Več pa v priponki

DATOTEKE

   objava-namere-za-sklenitev-neposredne-pogodbe.doc
   vloga-za-nakup-nepremicnin.doc