Posel za vas - Naročilo male vrednosti

Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, daje Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec na portalu javnih naročil, dne 11. 1. 2016, pod št. objave NMV181/2016, objavili naročilo male vrednosti »Zemeljski plaz na LC Razbor, lokacija pod Rdečnikom«.


Rok za oddajo ponudbe je 26. januar 2016.


Za ogled celotnega naročila klikni na VEČ.

V skladu z zapisanim, vabimo vse zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudbe. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z navodili za izdelavo ponudbe oziroma razpisno dokumentacijo.

Dokumenti: