Madžarska - tovorna vozila nad NDM 3,5 t

Obveščamo vas, da policija na madžarskem opravlja poostrene nadzore glede plačila cestnine. Ne vstopajte na Madžarsko, v kolikor si predhodno niste pridobili elektronske naprave (HU-GO) ali nimate v naprej kupljene relacijske karte.

Za ogled celotnega obvestila klkini na VEČ.

V kolikor ste vstopili na Madžarsko brez predhodno urejenega cestninjenja, vas je sistem zaznal kot kršitelja (kljub temu, da ste npr. relacijsko karto  kupili po nekaj kilometrih). V tem primeru bo policija voznika ob naslednjem vstopu v državo obravnavala kot kršitelja, zato je priporočljivo, da ima voznik v vozilu dokazilo o plačani cestnini (za 85 preteklih koledarskih dni).

Osnovne informacije glede cestninjenja:

http://www.e-cestnina.si/uporabne-informacije/kaj-je-hu-go/

Možnost elektronskega nakupa relacijske karte:

https://www.hu-go.hu/articles/category/news

Možnost uporabe aplikacije za pametne telefone:

https://www.hu-go.hu/articles/article/purchasing-a-route-ticket-with-a-smart-phone-1

Točke, kjer lahko uredite madžarsko cestninjenje:

https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=hu&authuser=0&mid=zwPuw5z5BW-g.k7ziqPbGVRk4