Vabilo na seminar Poročanje o nastalih odpadkih do 31.03.2016

Sekcije kovinarjev, plastičarjev, elektronikov in mehatronikov, elektro dejavnosti, fotografov, grafikov in avtoserviserjev pri OZS vas vabijo na  SEMINAR »Poročanje o nastalih odpadkih do 31.03.2016«, ki bo potekal v sredo, 9. marca 2016, v veliki predavalnici Obrtno-podjetniške zbornice Slovenija, Celovška 69, Ljubljana, s pričetkom ob 10. uri.
 
Za ogled celotnega obvestila klikni na VEČ.

Vsi povzročitelji odpadkov, ki so pravne ali fizične osebe in opravljajo dejavnost, pri katerih v enem koledarskem letu nastane več kot 10 ton odpadkov ali 5 kg nevarnih odpadkov ali so v preteklem letu zaposlovali 10 ali več oseb ne glede na vrsto zaposlitve (tudi če so zaposlovali študente, dijake ipd.), so dolžni na Agencijo RS za okolje (ARSO) najkasneje do 31. marca za preteklo koledarsko leto poslati poročilo o ravnanju z odpadki, skladno zUredbo o odpadkih (Ur.l.RS 37/15 in 69/15). Za odpadna olja pa ste dolžni poročati v vsakem primeru, ne glede na nastale količine.                     

VSEBINA SEMINARJA bo prilagojena dejavnostim sekcij kovinarjev, plastičarjev, elektronikov in mehatronikov, elektro dejavnosti, fotografov, grafikov ter avtoserviserjev in bo zajemala:

Predavanje bo potekalo predvidoma do 12:15 ure.

Na seminarju bo predavala mag. Katarina Železnik Logar, specialist svetovalec za področje okolja, IVD.

CENA SEMINARJA

20 Eur/osebo  + DDV

za člane Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) in njihove zaposlene 

40 Eur/osebo  + DDV

za prijavljene, ki niso člani OZS

SPLOŠNI POGOJI PRIJAVE

Prosimo vas, da se za seminar prijavite do petka, 04. marca 2016.

Prijava preko spleta

Izpolnjeno prijavnico za udeležbo na seminarju pa lahko tudi pošljete:

Kotizacijo je potrebno plačati na transakcijski račun Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije,

številka računa: 02013-0253606416, Nova Ljubljanska banka d.d., sklic: 00 200006, koda namena: OTHR, s pripisom: Seminar ODPADKI 2016, najkasneje do 04.03.2016.

Pisne odjave so možne do 04.03.2016. Po tem terminu kotizacije ne vračamo.

INFORMACIJE IN DODATNA POJASNILA

Za vse dodatne informacije so na razpolago sekretarji sekcij: Valentina Melkič (tel. 01 5830 541), Adrijana Poljanšek (tel. 01 5830 826) in Igor Pipan (tel. 01 5830 568).