Posel za vas - Naročilo male vrednosti - Prevzem blata iz centralne čistilne naprave Slovenj Gradec in Dovže

Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec objavili naročilo male vrednosti "Prevzem blata iz centralne čistilne naprave Slovenj Gradec in Dovže«.

Rok za oddajo ponudbe je do torka, 1. 3. 2016 do 9.00 ure.
 
Za ogled celotnega naročila klikni na VEČ.

V skladu z zapisanim, vabimo vse zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudbe.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije.
 
Dokumenti: