Sekcija za promet - Uredba o izvajanju 6. člena Uredbe (ES) št. 1071/2009

V Uradnem listu RS, št. 3/2016 je objavljena Uredba o izvajanju 6. člena Uredbe (ES) št. 1071/2009 o skupnih pravilih glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika, ki je začela veljati od 2. 2. 2016 dalje.
 
Za ogled celotnega obvestila klikni na VEČ.
Uredba določa, kdaj se šteje, da podjetje oziroma upravljavec prevoza nima dobrega ugleda v primerih pravnomočnih obsodb in če še niso prenehale pravne posledice obsodbe za:
a) kaznivo dejanje zoper gospodarstvo,
b) kaznivo dejanje zoper pravni promet,
c) kaznivo dejanje zoper človečnost,
č) kaznivo dejanje zoper delovno razmerje in socialno varnost,
d) kaznivo dejanje zoper varnost javnega prometa,
e) kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.
 
Dobrega ugleda tudi nima podjetje ali upravljavec prevoza, ki je bil v zadnjih dveh letih kaznovan za število hujših kršitev, določeno v prvem odstavku 7. člena te uredbe in sicer:
1. (a) Prekoračitev 6- ali 14-dnevnih omejitev najdaljšega časa vožnje za 25 % ali več;
 

(b) prekoračitev – med delovnim dnem – omejitve najdaljšega dnevnega časa vožnje za 50 % ali več brez odmora ali neprekinjenega počitka v trajanju vsaj 4,5 ure.

2. Tahograf in/ali omejilnik hitrosti ni nameščen ali se uporablja naprava, s katero se lahko z goljufijo spremenijo podatki opreme za beleženje in/ali omejilnika hitrosti ali ponaredijo tahografski vložki oziroma podatki, preneseni s tahografa in/ali voznikove kartice.

3. Vožnja brez veljavnega potrdila, če se takšen dokument zahteva po pravu Skupnosti, in/ali z zelo hudimi pomanjkljivostmi, med drugim pri zavornem sistemu, vzvodju krmilja, kolesih/gumah, vzmetenju ali podvozju, ki bi lahko povzročile takšno neposredno nevarnost za varnost v cestnem prometu, da se sprejme odločitev o izločitvi vozila iz prometa.

4. Prevoz nevarnih snovi, katerih prevoz je prepovedan ali ki se prevažajo z embalažo, ki je prepovedana ali neodobrena, ali brez oznake za nevarne snovi na vozilih, s čimer sta življenje ljudi in okolje ogrožena do te mere, da se sprejme odločitev o izločitvi vozila iz prometa.

5. Prevoz potnikov ali blaga brez veljavnega vozniškega dovoljenja ali ta prevoz opravlja podjetje, ki nima veljavnega dovoljenja Skupnosti.

6. Voznik uporablja ponarejeno voznikovo izkaznico ali izkaznico, ki ni njegova last, ali ki je bila pridobljena na podlagi lažnega prikazovanja in/ali ponarejenih dokumentov.

7. Prevoz tovora, ki za 20 % ali več presega največjo dovoljeno naloženo težo za vozila, katerih največja dovoljena naložena teža presega 12 ton, in za 25 % ali več za vozila, katerih največja dovoljena naložena teža ne presega 12 ton.

 Z Uredbo je postavljen sistem, kako število hujših kršitev podjetja oziroma upravljavca prevozov, ki so vpisane v nacionalni elektronski register prevoznikov, v odvisnosti od števila izdanih izvodov licence Skupnosti podjetju vpliva na postopke pisnih opozoril (glej 4. člen), začasnega odvzema posameznih izvodov licence Skupnosti (glej 5. člen), začasnega odvzema licence Skupnosti (glej 6. člen) in odvzem licence Skupnosti (glej 7. člen), ki jih vodita izdajateljici licenc. Upravljavec prevoza izgubi dober ugled tudi, če podjetje, v katerem izvaja naloge upravljavca prevoza, izgubi dober ugled, ne glede na število podjetjih, v katerih je upravljavec prevoza. Če je v podjetju določenih več upravljavcev prevoza, izgubijo dober ugled vsi upravljavci prevozov, vpisani v nacionalni elektronski register.

Uredba o izvajanju  6. člena Uredbe (ES) št. 1071/2009 o skupnih pravilih glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika: tukaj