OZS in ZDOPS odločno prosti dodatnim oviram pri poslovanju v tujini

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) in Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (ZDOPS) sta danes na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve, invalide in enake možnosti naslovili pripombe na Predlog zakona o napotitvi delavcev na delo, ki je v javni obravnavi.  Slovenski podjetniki se pri poslovanju v tujini že tako ali tako srečujejo z različnimi ovirami, zato so dodatne ovire, ki jih prinaša Predlog zakona o napotitvi delavcev na delo, popolnoma nepotrebne in nerazumne.

 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

Sprejetje trenutnega Predloga zakona o napotitvi delavcev na delo bi pri podjetnikih in obrtnikih povzročilo dodatno gospodarsko škodo in odpuščanja delavcev, zato je potrebno vse omejitve, ki so škodljive za podjetja, izločiti iz predloga zakona o napotitvi delavcev na delo in poštenim delodajalcem omogočiti delo brez dodatnih ovir in administrativnih bremen!

 

Pri tem pa je potrebno opozoriti tudi to, da so globe za majhne delodajalce (do deset zaposlenih) občutno previsoke, zato jih je potrebno v zakonu posebej zapisati in opredeliti.   

 

OZS in ZDOPS predlagata, da ureditev spremembe podlage za vključitev v obvezna socialna zavarovanja ostane takšna kot do sedaj. Po treh mesecev pa naj sledi sprememba zavarovalne podlage. V praksi za delavce, ki opravljajo enodnevno oziroma dvodnevno montažo v mesecu, pomeni to le še dodatno oviro in več administrativnega dela za delodajalce, saj morajo imeti montažerji obrazec A1 vedno pri sebi, kajti nikoli ne vedo kdaj jih bo poklical tuji naročnik. Poleg tega pa so tudi pogoji za izdajo obrazca A1 občutno prestrogi, saj mora delodajalec na dan vložitve vloge za izdajo obrazca A1 poslovati že 3 mesece, kar pa menimo, da je predolga doba. Zato predlagamo, da se v predlogu zakona poišče drugačna ustrezna varovalka.

 

Predlog zakona predvideva tudi omejitve pri napotitvi delavcev na delo, kar je neprimerno predvsem za male delodajalce. Napotitev 70 odstotkov delavcev v tujino, pri istem delodajalcu, je škodljiva ovira in omejitev za delodajalce. Če ima podjetje poravnane vse obveznosti do države in do delavcev ne vidimo ovir, da ne bi delalo v tujini več delavcev, saj določena podjetja sploh ne bodo mogla zaključiti del v tujini niti pridobiti novih poslov. S to oviro se bo namreč povzročila nepredstavljiva škoda. Zato smo predlagali, da se ta ovira v predlogu zakona popolnoma črta in naj se omejitev, glede števila napotenih delavcev pri posameznem delodajalcu, ne postavlja.

 

Poleg tega se pojavlja še dodatni pogoj-OVIRA, da mora delodajalec imeti vsaj tri delavce zaposlene za polni delavni čas in na tej podlagi neprekinjeno vključene v obvezna socialna zavarovanja v Republiki Sloveniji. Ta pogoj mora biti izpolnjen vsaj šest mesecev pred vložitvijo vloge za izdajo obrazca A1 oziroma že od ustanovitve dalje, v kolikor je to obdobje krajše.

 

Vsem tem dodatnim oviram pri OZS in ZDOPS odločno nasprotujemo in zahtevamo, da samostojni podjetniki lahko nemoteno opravljajo svojo dejavnost, tako kot je to bilo do sedaj!