Posel za vas - Naročilo male vrednosti -Izgradnja sekundarnih vodov in objektov za odvodnjavanje odpadnih voda v Mestni občini Slovenj Gradec

Javno komunalno podjetje je objavilo naročilo male vrednosti "Izgradnja sekundarnih vodov in objektov za odvodnjavanje odpadnih voda v Mestni občini Slovenj Gradec"
 
Rok za oddajo ponudbe je 22.3.2016 do 9:00 ure.
 
Za ogled celotnega obvestila klikni na VEČ.

Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec na portalu javnih naročil dne 25. 2. 2015, pod št. objave NMV1120/2016 objavili naročilo male vrednosti

»Izgradnja sekundarnih vodov in objektov za odvodnjavanje odpadnih voda v Mestni občini Slovenj Gradec«. 

V skladu z zapisanim, vabijo vse zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudbe.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije.
 
Dokumenti: