Posel za vas - Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje

Občina Mežica je objavila javno naročilo Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje.
 
Rok za oddajo ponudbe je 16.3.2016, do 10:00 ure.
 
Za ogled celotnega razpisa klikni na VEČ.

Opis del:

Preplastitev cest in površin na petih lokacijah v Mežici. Dela zajemajo ureditev zgornjega in spodjnega ustroja, obnovo meteorne in fekalne kanalizacije in javne razsvetljave.
 
Celoten razpis si lahko pogledate na spletni strani: http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=416759