Dan za zdravje - 15.3.2016

 V okviru projekta Obvladovanje kostno – mišičnih bolezni in poškodb pri delu v obrtnih dejavnostih vas v torek, dne 15.3.2016, ob 16:30, vabimo  na promocijski dogodek DAN ZA ZDRAVJE ZAPOSLENIH, ki bo potekal  na OOZ Slovenj Gradec.
 
Za ogled celotnega vabila klikni na VEČ.

Po podatkih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje so kostno – mišične bolezni v Sloveniji glavni vzrok za nastanek delovne invalidnosti, obenem pa je to tudi najpogostejši vzrok zaradi katerega slovenski delavci odhajajo v bolniški stalež.

Zaradi tega je ukrepanje na mestih, kjer ta stanja lahko nastanejo in mestih, kjer prihaja do najpogostejših okvar zdravja, nujno.

V kolikor vas zanima, kako lahko na enostaven način v svojem podjetju pripomorete k zmanjšanju nesreč pri delu in zmanjšanju bolniškega staleža, sprejmite povabilo na brezplačni promocijski dogodek DAN ZA ZDRAVJE ZAPOSLENIH, ki bo potekal v okviru projekta Obvladovanje kostno – mišičnih bolezni in poškodb pri delu v obrtnih dejavnostih na Območni obrtno – podjetniški zbornici Slovenj Gradec v torek, dne 15. 03. 2016, ob 16:30 uri.

VSEBINA USPOSABLJANJA

 pravna ureditev področja varnosti in zdravja na delovnem mestu,  temeljne dolžnosti delodajalca s področja VZD,  izjava o varnosti z oceno tveganja,  zdravstveno varstvo (pooblaščeni zdravnik in njegove naloge, …),  ergonomija in ergonomska ureditev delovnih in pomožnih prostorov,  delovna oprema (stara delovna oprema, nova delovna oprema, pregled pred zagonom, uporaba delovne opreme, navodila za varno delo),  osebna varovalna oprema (nabava, lastnosti, uporaba, usposabljanje za uporabo),  usposabljanje, periodika usposabljanja (kdaj, zakaj, …),  ekološke meritve (ekološke in fiziološke obremenitve zaposlenih),  nevarne kemikalije (nabava, varnostni list, shranjevanje, ravnanje, označevanje, OVO, evidence),  alkohol in zakonsko prepovedane droge na delovnem mestu (interni predpisi, izvedba alkotestov, zdr. pregledi, …),  vodenje in organiziranje dela,  promocija zdravja na delovnem mestu (kaj je promocija, priprava terminskega načrta,

VSEBINA USPOSABLJANJA:

zaveza aktivnega izvajanja programa, predstavitev predloga slovenskih smernic za promocijo zdravja, predstavitev primera programa za promocijo zdravja na delovnem mestu, …),  organizacija prve pomoči, nudenje pomoči na delovnem mestu,  sodelovanje zaposlenih, obveščanje zaposlenih (položaj delavskega zaupnika oz. sveta delavcev ter njihove pravice in obveznosti),  poškodbe pri delu in poklicna obolenja v Sloveniji ter primerjava z EU,  predstavitev praktičnih primerov dobrih in slabih praks ureditve delovnih mest.

Izvajalec usposabljanja bo:

Benjamin Kocjančič, mag. inž. teh. var., PREVENTIVA, svetovanje in posredništvo d. o. o.

Prosimo, da svojo udeležbo prijavite do ponedeljka, 14.3.2016 na tel. št.: 02 88 21 590 ali na mail: maja.savc@ozs.si

»Projekt Obvladovanje kostno – mišičnih bolezni in poškodb pri delu v obrtnih dejavnostih je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije«.