JAVNI RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev za spodbujanje samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2016

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za pospeševanje in spodbujanje samozaposlovanja in razvoja podjetništva v Mestni občini Slovenj Gradec, skladno s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis.

Za ogled celotnega razpisa klikni na VEČ.

Vlogo z dokumentacijo v zaprti kuverti, z oznako »Ne odpiraj – Razpis samozaposlovanje« in z imenom ter naslovom pošiljatelja na hrbtni strani je potrebno poslati priporočeno ali osebno dostaviti na naslov: Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o., Ronkova ulica 4, 2380 Slovenj Gradec.

Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do vključno 31. 8. 2016. Ustrezne in popolne vloge bo obravnavala pristojna komisija po vrstnem redu kot bodo prispele, do porabe sredstev. Odpiranje vlog bo potekalo 2. 9. 2016.

Za pomoč pri izpolnitvi vloge se obrnite na Območno obrtno- podjetniško zbornico Slovenj Gradec.

DATOTEKE

   razpis-2016.pdf
   vloga-za-prijavo-na-razpis-2016.doc