Posel za vas - DOBAVA SOLI ZA POSIP CEST

Javno komunalno podjetje je objavilo naročilo male vrednosti - dobava soli za posip cest.
 
Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 5. 4. 2016 do 9.00 ure. Javno odpiranje ponudb bo dne 5. 4. 2016 ob 10.00 uri v sejni sobi naročnika (2. nadstropje). Razpisna dokumentacija je brezplačno na voljo na internetnem naslovu: www.komusg.si.
 
Za ogled celotnega razpisa klikni na VEČ.

V skladu z zapisanim, vabijo vse zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudbe.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije.
 
Dokumenti: