V javni obravnavi predlog Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov

V javni obravnavi je Predlog Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov. Predlog zakona je objavljen na spletni strani Ministrstva za zdravje, kjer lahko preberete besedilo.

Vabimo vas, da podate vaše pripombe na predlog zakona.

Za ogled celotnega obvestila klikni na VEČ.

Vljudno vas prosimo, da vaše pripombe pošljete Sekciji za gostinstvo in turizem pri OZS do vključno 31.3.2016 na naslov vlasta.markoja@ozs.si, da bomo pripravili skupne pripombe zbornice. Pripombe lahko pošljete tudi na OOZ Ravne na Koroškem na naslov maja.savc@ozs.si Predlog zakona je v javni obravnavi do 7.4.2016. Pripombe seveda lahko pošljete tudi sami  do vključno 7.4.2016:

  • po elektronski pošti na naslov gp.mz@gov.si   oziroma
  • po pošti na naslov: Ministrstvo za zdravje, Javna razprava -  Predlog Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

V nadaljevanju vam posredujemo pripombe sekcije za gostinstvo in turizem, ki jih sekcija vztrajno zahteva od ministrstva dalj časa in sicer:

  • zahtevamo, da se zakonodaja popravi tako, da si gostje v kadilnico lahko sami prinesejo pijačo, saj strežba ni dovoljena,
  • sekcija zahteva, da se spremeni definicija zaprtega javnega in delovnega prostora, ki ga je v veliko primerih praktično nemogoče izvajati (podhodi, stebri, poševna streha, ograje ipd.), zato predlagamo, da se spremeni preostra dikcija, ki za zaprt javni ali delovni prostor šteje prostor, ki ima streho in popolnoma zaprto »več kot polovico površine pripadajočih sten«. (V novem predlogu zakona ni ustrezne rešitve definicije zaprtega prostora).

Dodatna pripomba Sekcije za gostinstvo in turizem, ob uvedbi licenc in licenčnin:

  • Sekcija nasprotuje uvedbi dodatnih stroškov, ki bi nastali z uvedbo licenc. Sekcija nasprotuje uvedbi dodatnih stroškov najmanj 200 € za vsako leto za izdajo licence za posamezno prodajno mesto.

Zahteva sekcije, ki je že več časa ena izmed prioritet: Sekcija zahteva spremembo zakona, ki omejuje uporabo tobačnih izdelkov

Zakon, ki omejuje uporabo tobačnih izdelkov, je v veliki meri vplival na znižanje prometa v gostinskih lokalih. Velik upad prometa se občuti posebno v gostinskih lokalih na podeželju, ki so bili središče druženja ter v lokalih, ki nudijo pijačo. Zato vse več gostincem preti ali pa jih je že doletela nelikvidnost, ukinjanje delovnih mest, zapiranje lokalov, vprašanje odplačil kreditov in preživetja družin zaposlenih.

Praksa je pokazala, da določila zakona o definiciji zaprtega javnega delovnega prostora ni mogoče izvajati. Kajenje je dovoljeno le, kadar so vrt, terasa ali balkon urejeni tako, da na podlagi zakona ne štejejo za zaprt prostor. Za zaprto teraso ali vrt šteje na primer prostor, ki ima streho in popolnoma zaprto več kot polovico površine pripadajočih sten ali stranic, ne glede na vrsto materiala, uporabljenega za streho, stene ali stranice (npr. platno, umetni materiali ipd.). Problemi nastanejo na terasah in vrtovih, ki imajo dve steni in ograjo ali kakšen steber in že v izhodišču ne ustrezajo več definiciji prostora, kjer je dovoljeno kajenje. Dodatni problem so balkoni z ograjo ter poševne strehe na vrtovih in terasah z dvema stenama, kar že takoj pomeni, da je to na podlagi zakona zaprt javni prostor, kjer je prepovedano kajenje. Zaradi vseh naštetih težav je nujno potrebno spremeniti definicijo zaprtega javnega in delovnega prostora, ki ga je v veliko primerih praktično nemogoče izvajati (podhodi, stebri, poševna streha, ograje ipd.), zato predlagamo, da se spremeni preostra dikcija, ki za zaprt javni ali delovni prostor šteje prostor, ki ima streho in popolnoma zaprto »več kot polovico površine pripadajočih sten«.

Gostinci se zavedajo, da je potrebno predvsem mlade, kakor tudi zaposlene, zaščititi pred tobačnim dimom. Kajenje je odločitev posameznika, zato predlagamo, da se z vidika dobre prakse dovoli strankam, da si v kadilnico odnesejo pijačo. Omejitev vnosa pijače v kadilnice v praksi povzroča težave gostincem, ki so se odločili, da imajo v gostinskem lokalu kadilnico. Predlagamo, da se zakonodaja popravi tako, da si gostje v kadilnico lahko sami prinesejo pijačo, saj si lahko gost kljub prepovedi in opozorilu gostinca odnese pijačo v kadilnico. Strežba v kadilnicah ni dovoljena, zato predlagana rešitev ni v nasprotju s cilji zakona o popolni zaščiti zaposlenih pred izpostavljenostjo za zdravje škodljivim vplivom tobačnega dima v delovnih prostorih.

Problem v praksi so tudi globe zaradi odgovornosti lastnika, najemnika ali upravitelja gostinskih prostorov. Menimo, da v primerih, ko lastnik, najemnik ali upravitelj gostinskih prostorov zagotovi spoštovanje določb zakona, gost oziroma obiskovalec pa kljub temu nadaljuje s kršitvijo, za to kršitev ni kazensko odgovoren. Člani so nas večkrat opozorili, da je bilo v preteklih letih izveden nadzor teras in vrtov in ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, medtem, ko so inšpektorji v tem času odločili, da prostor ne ustreza definiciji prostora, kjer je dovoljeno kajenje.