Usposabljanje na delovnem mestu za več kot 4.500 brezposelnih

Zavod RS za zaposlovanje je na svoji spletni strani objavil novo javno povabilo za izvedbo programa Usposabljanje na delovnem mestu.
Brezposelni si tako izboljšajo zaposlitvene možnosti, delodajalci pa usposobijo kandidate za konkretno delo. Za usposabljanje jim povrnejo upravičene stroške.
 
Za ogled celotnega obvestila klikni na VEČ.

Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije, in izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo. Ponudbo za usposabljanje brezposelnih na delovnem mestu lahko oddajo do porabe razpoložljivih sredstev, najkasneje do 31. 5. 2017 do 13. ure, ko se izteče končni rok za prijavo na povabilo.Ponudbo predložijo osebno ali po pošti v vložišče območne službe, ki je pristojna glede na njihov sedež. Kandidirajo lahko za usposabljanje omejenega števila brezposelnih.

Na delovnem mestu se usposabljajo brezposelni, ki so starejši od 50 let in najmanj 3 mesece prijavljeni med brezposelnimi. Ravno tako se vključujejo brezposelni, ki so dopolnili 30 let ali več in so najmanj 12 mesecev prijavljeni med brezposelnimi (dolgotrajno brezposelni). Udeleženci usposabljanja so lahko tudi brezposelni v starosti 30 let in več, s končano ali nedokončano osnovno šolo, ki so najmanj 3 mesece prijavljeni med brezposelnimi.  
Za več informacij kliknite na:
spletna stran ZRSZ