Posel za vas - Naročilo male vrednosti "Dobava rezervnih delov za vozila"

Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec na portalu javnih naročil, dne 29. 3. 2016, pod št. objave NMV1996/2016, objavilo javno naročilo »Dobava rezervnih delov za vozila«. 
 
Rok za oddajo ponudbe je do srede, 20. 4. 2016 do 9.00. ure.
 
Za ogled celotnega razpisa klikni na VEČ.

V skladu z zapisanim, vabijo vse zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudbe.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije. 

Dokumenti: