Seminar - JAVNA NAROČILA - 12.4.2016

Območna obrtno-podjetniška zbornica Slovenj Gradec organizira seminar na temo JAVNA NAROČILA, ki bo v torek, 12. aprila 2016 ob 11:00 uri v prostorih Višje strokovne šole Slovenj Gradec, Korška 11, Slovenj Gradec. Prijave sprejemamo do ponedeljka, 11. aprila 2016 na tel. št.: 02 88 21 590 ali na mail: maja.savc@ozs.si
 
Za ogled celotnega vabila klikni na VEČ.
 
 

S 1. 4. 2016 je stopil v veljavo nov Zakon o javnem naročanju, ZJN-3. Z uveljavitvijo ZJN-3 se spreminja položaj podizvajalcev, formalno nepopolna ponudba, način oddaje in preveritve ponudb, merila, dopustnost spremembe pogodbe o izvedbi javnega naročila, in nekateri drugi instituti. Na seminarju bodo sistematično predstavljene vse novosti ZJN-3 z napotki za uporabo v praksi. 

Seminar je namenjen vsem ponudnikom, ki že sodelujejo v postopkih javnih naročil, da se seznanijo z novostmi, ki jih prinaša ZJN-3 in tudi tistim ponudnikom, ki bi želeli v bodoče postati pogodbeni partner države. 
 

Opis programa:

Trajanje: 3 šolske ure

Vsebina:

Področje urejanja in temeljni pojmi ZJN-3

 • Področje urejanja in temeljni pojmi ZJN-3
 • Socialna klavzula
 • Kdo sploh so naročniki
 • Mejne vrednosti za uporabo in objavo
 • Izračun ocenjene vrednosti in izločitev sklopov po novem
 • Izjeme od uporabe zakona
 • Komunikacija in elektronska oddaja ponudb

Vrste postopkov, njihove lastnosti, roki za pripravo ponudbe:

 • odprti postopek
 • omejeni postopek
 • konkurenčni dialog
 • konkurenčni postopek s pogajanji
 • postopek pogajanj z objavo
 • postopek pogajanj brez objave
 • postopek naročila male vrednosti


Pregledovanje in ocenjevanje ponudb:

 • pogoji za priznanje sposobnosti za izvedbo postopka
 • ESDP obrazec
 • merila za razvrščanje ponudb
 • ureditev formalno nepopolne ponudbe po novem
 • računska napaka
 • neobičajno nizka ponudba
 • položaj podizvajalcev po novem
 • odločitev o oddaji javnega naročila in vpogled v ponudbeno dokumentacijo

 

Pogodbena faza

 • (ne) obvezne sestavine pogodbe
 • dopustne spremembe pogodbe po novem


Vprašanja in odgovori


Predavateljica:

 • Milena Basta Trtnik - univ. dipl. prav., direktorica družbe Bonorum, d. o. o.


Nekaj o predavateljici:

Milena Basta Trtnik, univ. dipl. prav., direktorica družbe Bonorum, d. o. o., je strokovnjakinja na področju javnega naročanja. Izkušnje s področja javnih naročil si je pridobila v okviru dela na Državni revizijski komisiji ter v okviru družbe Bonorum d.o.o., kjer uspešno svetuje tako ponudnikom kot naročnikom. Je avtorica več strokovnih člankov, urednica strokovnih besedil in izkušena predavateljica.

DODATNE INFORMACIJE

Telefon: 02 / 882 15 90, Sekretarka OOZ Slovenj Gradec MAJA ŠAVC
E-pošta: maja.savc@ozs.si

 

Prijave sprejemamo do ponedeljka 11.4.2016, na tel. št.: 02 88 21 590 ali na mail: maja.savc@ozs.si. Za člane OOZ Slovenj Gradec je predavanje brezplačno za vse ostale je cena 60,00 € (brez ddv). Znesek se plača na trr: SI56 1010 0003 9228 638, sklic: si12 VAŠA DAVČNA ŠTEVILKA, namen: seminar JAVNA NAROČILA, OOZ Slovenj Gradec, Šolska ulica 6, Slovenj Gradec.