Javno naročilo - Prevozi učencev v Mestni občini Slovenj Gradec za šolsko leto 2016/2017

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja javno naročilo po odprtem postopku Prevozi učencev v Mestni občini Slovenj Gradec za šolsko leto 2016/2017.

Rok za oddajo ponudbe: upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele najkasneje do vključno 11. 5. 2016 do 9.00 ure na naslov naročnika. Prijave morajo prispeti na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec do 11. 5. 2016, do 9.00 ure (upoštevane bodo prijave, ki bodo oddane v vložišče občine do 11. 5. 2016 do 9.00 ure ali prispele po pošti najpozneje 11. 5. 2016 do 9.00 ure). Rok za prejem ponudbe velja tudi za priporočeno pošto.

Za ogled celotnega javnega naročila klikni na VEČ.

JAVNO ODPIRANJE PONUDB BO 11. 5. 2016, OB 11.00 URI, V SEJNI SOBI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC (prvo nadstropje). Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na odpiranju, morajo imeti pooblastilo za zastopanje.

DATOTEKE

   objava-jn2342-2016.pdf
   razpisna-dokumentacija-2016-2017.docx
   razpisna-dokumentacija_copy9.pdf
   sklopi_copy1.pdf
   sklop-1.docx
   sklop-2.docx
   sklop-3.docx
   sklop-4.docx
   sklop-5.docx
   sklop-6.docx
   sklop-7.docx
   sklop-8.docx
   sklop-9.docx
   sklop-10.docx
   sklop-11.docx
   sklop-12.docx
   sklop-13.docx
   sklop-14.docx
   sklop-15.docx
   poti-2016.zip