Vpliv sprememb zakonodaje na obračun plač

Vpliv sprememb zakonodaje na obračun plač

Delodajalci so pri obračunu plače za delavce v delovnem razmerju dolžni spoštovati določbe Zakona o dohodnini (ZDoh-2), Zakona o minimalni plači (ZMinP) in Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).

Spremembe ZDoh-2, ki so pričele veljati v letu 2019, prinašajo novo dohodninsko lestvico in spremembo splošne olajšave, pri čemer se uporabljajo za vsa izplačila v letu 2020, ne glede na katero obdobje se izplačilo nanaša. Delodajalci bodo torej že pri obračunu decembrske plače, ki bo izplačana v januarju 2020 uporabili naslednje podatke:

Če znaša neto mesečna Znaša dohodnina v eurih
davčna osnova v eurih
Nad Do    
  708,33        16 %
708,33 2.083,33 113,33   + 26 %  nad 708,33
2.083,33 4.166,67 470,83   + 33 %  nad 2.083,33
4.166,67 6.000,00 1.158,33   + 39 %  nad 4.166,67
6.000,00   1.873,33   + 50 %  nad 6.000,00

 

 

Če znaša mesečni bruto dohodek iz delovnega razmerja v eurih Znaša splošna olajšava v eurih
Nad Do    
  1.109,74 291,67 + (1.558,37 - 1,40427 x bruto dohodek) 
1.109,74   291,67