S 1. 1. 2020 morate študenta plačati minimalno 5,4 EUR/h

S 1. 1. 2020 morate študenta plačati minimalno 5,4 EUR/h

V Uradnem listu RS, št. 72/2019 je bila objavljena novela ZUJF-F, ki s 1. 1. 2020 prinaša višjo najnižjo urno postavko študentskega dela.

ZUJF-F spreminja 130.c člen ZUJF, ki je določal najnižjo urno postavko študentskega dela.
 
Ta od 1. 1. 2020 dalje ne sme biti nižja od zneska minimalne plače, preračunanega na uro dela povprečne mesečne delovne obveznosti za polni delovni čas, tako da se upošteva, da povprečna mesečna delovna obveznost za polni delovni čas znaša 174 ur.
 
Ob spremembi minimalne plače minister, pristojen za delo, določi nov znesek minimalne bruto urne postavke.
 
Glede na to, da bo minimalna plača za delo, opravljeno v letu 2020 znašala 940,58 EUR, znaša minimalna urna postavka za študentsko delo, opravljeno v 2020 5,40 EUR bruto (940,58 : 174). Gre za približno 10 % povišanje.
 
V skladu z odredbo MDDSZ je bila minimalna urna postavka za študentsko delo od 1. 4. 2019 dalje 4,89 € bruto (4,13 € neto).

Mag. Nina Scortegagna Kavčnik

vodja Službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve in vodja Svetovalnega in izobraževalnega centra pri Obrtno – podjetniški zbornici Slovenij. Je predavateljica na fakulteti ter višjih šolah in strokovnih konferencah, avtorica številnih strokovnih in znanstvenih člankov ter knjig s pravnega področja, kot so: Sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju, Najemna pogodba za stanovanje in poslovni prostor, Zakonita odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, Vse, kar morate vedeti o letnem dopustu in regresu ter Odpoved pogodbe o zaposlitvi. Trenutno je članica pogajalske skupine na delodajalski strani za spremembo delovno-pravne zakonodaje.