Kako do e-bolniškega lista (eBOL) po 1. 2. 2020

Kako do e-bolniškega lista (eBOL) po 1. 2. 2020

Delodajalci bodo morali za svoje zaposlene, za začasne zadržanosti od dela od 1. 2. 2020 dalje, obvezno dostopati do bolniškega lista preko portala SPOT (eVEM).

Način dostopanja delodajalcev do elektronskih bolniških listov (eBOL)

Elektronski bolniški listi (v nadaljevanju eBOL) bodo na voljo v PDF in XML obliki. Omogočen bo prikaz vseh izdanih eBOL za izbrano obdobje za izbranega delodajalca. Iz prikazanega seznama eBOL bo možno izbrati eBOL za posameznega delavca, omogočen bo tudi prenos vseh eBOL za vse zaposlene, ki jim je bil v izbranem obdobju izdan eBOL. 

Z uvedbo eBOL-a bo poenostavljen tudi e-postopek za vlaganje zahtevkov za refundacijo nadomestila plače v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS). Zaradi uvedbe eBOL k vlogi ne bo potrebno prilagati skeniranih potrdil o upravičeni odsotnosti od dela oz. bolniških listov.

Delodajalci bodo lahko do elektronskih bolniških listov dostopali na dva načina (kateri način bo delodajalec izbral za dostopanje do elektronskih bolniških listov, je odvisno od načina dela delodajalca) in sicer:

 

Več informacij in vsebina obeh obrazcev na povezavi.

Pri tem upoštevajte:

Z uporabo spletne storitve oz. vmesnika lahko določene postopke za ZZZS urejate neposredno iz kadrovskega / računovodskega programa oziroma programa za obračun plač. Portal SPOT (eVEM) omogoča Kadrovski vmesnik za urejanje obrazcev M-1, M-2, M-3 in M12 in Vmesnik za nadomestila eNDM.

Vmesnik eNDM omogoča vlaganje zahtevkov za refundacijo nadomestila plače v breme ZZZS.

Z novim letom bo vmesnik za nadomestila-eNDM dograjen in bo omogočal tudi pregled in prenos elektronskih bolniških listov. Po novem se bo vmesnik imenoval Vmesnik eBOL in eNDM.

Praktična usposabljanja, delavnice, kjer boste delodajalci v živo izvedli pregled in prenos elektronskih bolniških listov ter izpeljali postopek oddaje zahtevka za refundacijo boleznine, bo izvajalo podjetje SRC (proste delavnice v februarju 2020).

Tadeja Bučar         

svetovalka v Svetovalnem centru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Predavateljica je revizorka Slovenskega inštituta za revizijo z več kot  25 letnimi delovnimi izkušnjami s področja računovodstva in davčnega svetovanja, pri čemer je glavnino delovnih izkušenj pridobila v revizijski hiši KPMG Slovenija d.o.o..