Nadomestilo plače, če bodo morali delavci zaradi Korona virusa, ostati doma

Nadomestilo plače, če bodo morali delavci zaradi Korona virusa, ostati doma

Zaradi Korona virusa se delodajalci sprašujejo, koliko bodo delavcem morali izplačati plače v primeru, da bodo le-ti morali ostati doma.

MDDSZ in MGRT pripravljata intervencijske ukrepe, ki bodo namenjeni tudi delodajalcem v primeru, da njihovi delavci ne bodo mogli/smeli prihajati v službo. Kakšni bodo, še ni znano.

Ob trenuno veljavni zakonodaji pa ima delodajalec vsaj tri možnosti. V primeru, da osebni zdravnik delavcu odredi izolacijo, le-temu pripada nadomestilo plače, ki se od prvega dne zadržanosti dalje izplačuje v breme ZZZS in ni strošek delodajalca. Nadomestilo prvih 90 dni znaša 90 %, nadalje pa 100 %.

Delodajalec lahko delavcem tudi omogoči delo od doma. Ob tem obstaja sicer nekaj zakonskih zahtev (obvestilo IRSD, pogodba o zaposlitvi za delo na domu, ....), vendar upam, da bo v tako izrednih razmerah prevladal razum in inšpektorji ne bodo globili delodajalcev, katerih delavci bodo zaradi izrednih razmer delali od doma. V tem primeru mora delodajalec delavcu izplačati plačo.

Zakon o delovnih razmerjih (137/6. člen) pa tudi omogoča, da v primeru višje sile, tveganje nosita delodajalec in delavec. To pomeni, da če delavec zaradi višje sile ostane doma zaradi, mu pripada 50 % nadomestilo plače, vendar ne manj kot 70 % minimalne plače. Ta ukrep verjetno pride v poštev predvsem za delavce, katerih narava dela ne omogoča dela od doma, če se Korona virus šteje za višjo silo. Upam, da se bo o tem kaj izjasnil MDDSZ.

Možnost pa je še čakanje na delo doma (138. člen ZDR-1) zaradi poslovnemga razloga z namenom ohranjanja zaposlitve. V tem primeru pa ima delavec pravico do nadomestila plače v višini 80 % osnove iz sedmega odstavka 137. člena ZDR-1.

Vsekakor pa je potrebno primere presojati posamično.

V kolikor boste potrebovali vzorec odredbe za čakanje na delo doma, ga lahko naročite na spletni strani www.svetovanje.si.

Mag. Nina Scortegagna Kavčnik       

vodja Službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve in vodja Svetovalnega in izobraževalnega centra pri Obrtno – podjetniški zbornici Slovenij. Je predavateljica na fakulteti ter višjih šolah in strokovnih konferencah, avtorica številnih strokovnih in znanstvenih člankov ter knjig s pravnega področja, kot so: Sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju, Najemna pogodba za stanovanje in poslovni prostor, Zakonita odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, Vse, kar morate vedeti o letnem dopustu in regresu ter Odpoved pogodbe o zaposlitvi. Trenutno je članica pogajalske skupine na delodajalski strani za spremembo delovno-pravne zakonodaje.